Powstanie KWW

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego na posiedzeniu w dniu 29.11.2018 podjął uchwałę o powołaniu Klubu Wyżłów Weimarskich przy Polskim Związku Łowieckim. 

ZARZĄD KLUBU

Marek Roszkiewicz – prezes
Anna Wygocka
Zbigniew Rędzikowski
Kamil Czerny – skarbnik
Marek Biernacki – sekretarz

KOMISJA REWIZYJNA

Ewa Kraska – przewodnicząca
Paweł Paciorek
Grzegorz Krawczyszyn