Składka członkowska

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

Wysokość składki rocznej za rok 2024 wynosi 120 PLN  

RODZAJE I ZASADY UISZCZANIA SKŁADEK

Rodzaje składek członkowskich:

1. składka indywidualna – w wysokości 100% ustalonej składki rocznej za dany rok kalendarzowy

2. składka partnerska – dla dwóch członków Klubu pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym – w wysokości łącznej 150% składki rocznej za dany rok kalendarzowy.

3. składka rodzinna – dla trzech i więcej członków Klubu pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym – obliczana w następujący sposób:

  • 150% składki rocznej za dwóch członków Klubu
  • 50% składki rocznej za trzeciego i każdego kolejnego członka Klubu

Członkowie Klubu mieszkający w jednym gospodarstwie domowym mogą uiszczać składkę indywidualną (w pełnej wysokości) lub skorzystać odpowiednio ze składki partnerskiej lub rodzinnej.

Terminy uiszczania składek

Składkę roczną uiszcza się przelewem na konto Klubu, jednorazowo w terminie do 31 marca za dany rok kalendarzowy. 

Numer rachunku bankowego Klubu  09 1240 6016 1111 0011 0121 2086