Działalność Klubu

Klub Wyżłów Weimarskich Polskiego Związku Łowieckiego zaplanował szereg wydarzeń, warsztatów i paneli szkoleniowych dla swoich członków i sympatyków.

Rozpoczynamy naszą pracę serią warsztatów treningowych, grupowych i indywidualnych, skierowanych do właścicieli wyżłów w każdym wieku i będących na każdym etapie zaawansowania. W naszej ofercie znajdą coś dla siebie rozpoczynające łowiecką przygodę szczenięta, jak i dorosłe psy, chcące doskonalić swoje umiejętności; oprócz zajęć praktycznych, przeprowadzimy szereg seminariów i wykładów teoretycznych dla chcących poszerzać swoją wiedzę myśliwych i osób planujących wstąpić w grono nemrodów.

Nasze szkoleniowe aktywności dotyczyć będą głównie stricte łowieckiego wykorzystania wyżłów weimarskich, ale nie odżegnujemy się też od wprowadzania elementów innego rodzaju pracy z psami; zorganizowane zostaną, we współpracy z najlepszymi specjalistami, warsztaty z tropienia użytkowego oraz innych rodzajów pracy węchowej.

Bazując na naszych wcześniejszych doświadczeniach, będziemy kontynuowali tradycję konkursów dla wyżłów weimarskich, w obecnej rzeczywistości nazwanych oceną pracy psów. Jesienią odbędzie się ocena pracy wyżłów weimarskich w klasie wielostronnej, planujemy również ocenę tropową i wodną. Oprócz oficjalnych testów użytkowych, planujemy wewnętrzne klubowe pre-testy dla naszych członków, które pozwolą się sprawdzić w sytuacji przed ostateczną oceną.

Dla członków i sympatyków naszego Klubu, zaplanowaliśmy w lecie piknik rodzinny, podczas którego, oprócz oczywistej integracji środowiska, odbędą się liczne zawody i atrakcje dla całych rodzin, konkurs na najlepszą nalewkę Klubu, zawody strzeleckie o Puchar Prezesa oraz szereg innych. Zaplanowaliśmy również wydanie kalendarza klubowego na 2020 rok, co poprzedzone zostanie konkursem fotograficznym wśród naszych Członków i wystawą autorskich prac podczas Pikniku. Wydarzenie to będzie miało na celu promocję rasy oraz łowiectwa i wszechstronnego wykorzystania w nim wyżłów weimarskich.

Klub Wyżłów Weimarskich planuje również klubowe polowania na kaczki, gęsi i bażanty, oraz treningowe wyjazdy do naszych niemieckich, czeskich, słowackich i litewskich przyjaciół, do udziału w czym będziemy gorąco zachęcać naszych członków. Nasz Klub nawiązuje bardzo aktywną współpracę z klubami wyżłów weimarskich w Europie, co mamy nadzieje będzie owocowało poszerzaniem naszych możliwości i oferty dla naszych członków.

Wśród akcji bieżących zaplanowaliśmy również cykl wykładów dotyczących pierwszej pomocy weterynaryjnej w nagłych wypadkach naszych czworonogów.

Klub będzie również dążył do nawiązania jak najlepszej i najbardziej efektywnej współpracy z ZKwP/FCI, na gruncie szkolenia i wspomagania użytkowego naszych Kolegów.