Klub Wyżłów Weimarskich

AKTUALNOŚCI


Warsztaty Kampinos 2021

czytaj dalej

Walne Zgromadzenie Członków 20.08.2021

Koleżanki i Koledzy, Zarząd Klubu Wyżłów Weimarskich Polskiego Związku Łowieckiego zaprasza wszystkich członków Klubu na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 20.08.2021 roku o godzinie 17:00 adres: Gospodarstwo Agroturystyczne Otulina, Kirsztajnów 1, 05-085 Kirsztajnów   Proponowany RAMOWY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW:     Otwarcie Walnego Zgromadzenia.     Wybór Przewodniczącego oraz protokolanta.    …

czytaj dalej

Uchwały kynologiczne PZŁ

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi uchwałami PZŁ dotyczącymi kynologii. Uchwała ZG nr 105.2021 Uchwała ZG nr 106.2021  

czytaj dalej

Klub Wyżłów Weimarskich

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego na posiedzeniu w dniu 29.11.2018 podjął uchwałę o powołaniu Klubu Wyżłów Weimarskich Polskiego Związku Łowieckiego.