Warsztaty Otulina 23.09.2023

23 września 2023 odbyło się klubowe spotkanie robocze połączone z treningiem dla psów i przewodników. Spotkaliśmy się, aby omówić najbliższe plany Klubu oraz przedyskutować pomysły Członków dotyczące nowych wydarzeń i aktywności.

Cały dzień wypełniliśmy wstępnym treningiem dla szczeniaków oraz szlifowaniem umiejętności dorosłych.