Terminarz

DATA NAZWA OGRANIZATOR
10.04.2021 Test Hodowlany (próby pracy polowej) /przełożony na maj/jesień 2021/ KWWPZŁ + ZO PZŁ Warszawa
21-22.08.2021 Warsztaty pracy dla wyżłów weimarskich, Otulina KWWPZŁ
4.09.2021 Regionalna Ocena Pracy leśnej dla wyżłów weimarskich KWWPZŁ + ZO PZŁ Poznań
5.09.2021 Regionalna Ocena Pracy wodnej dla wyżłów weimarskich KWWPZŁ + ZO PZŁ Poznań
10.10.2021 Regionalna Ocena Pracy polnej dla wyżłów weimarskich KWWPZŁ + ZO PZŁ BielskoBiała
6 – 7.11.2021 Międzynarodowa Ocena Pracy Wyżłów Weimarskich w klasie wielostronnej i klasie wszechstronnej KWWPZŁ + ZO PZŁ Warszawa