I KONKURS – 2016

I KONKURS PRACY WYŻŁÓW WEIMARSKICH W KLASIE WIELOSTRONNEJ 15-16.10.2016 Brochów

Sędziowali:
Stanisław Abłamowicz (sędzia główny) – woda
Dariusz Spisak, Joanna Bykowska – duże pole
Marzena Błońska, Piotr Błoński – małe pole

FOTORELACJA

WYNIKI

Najlepszy Przewodnik – Anna Wygocka
Najlepszy pies na wodzie – Fenomena Team WAGABUNDA
Najlepszy pies na dużym polu  – RHINO Grafenek

WYNIKI SZCZEGÓŁOWE

lok.1 RHINO Grafenek, hod. Ewa Zapał, wł. Marek Roszkiewicz, przewodnik Stanisław Chłopek – dyplom I st. , 276/276 pkt., CPC

lok. 2 Fenomena Team WAGABUNDA, hod./wł. Anna Musiał, przewodnik Zbigniew Rędzikowski – dyplom I st., 273/276 pkt.

lok. 3  WOLFRAM Szara Sfora, hod. Marek Biernacki, wł. Izabela i Marek Biernaccy, przewodnik Marek Biernacki – dyplom I st. , 265/276 pkt.

lok. 4 JABO After Ishtar, hod./wł./przewodnik Anna Wygocka – dyplom I st., 263/276 pkt.

lok. 5 HEART BREAKER Alive Silver, hod. Magdalena Sekular-Łuczak, wł./przewodnik Magdalena Hoffmann – dyplom I st., 257/276 pkt.

lok. 6 KING DIAMOND Tears of Dracon, hod./wł./przewodnik Paweł Paciorek – dyplom II st., 225/276 pkt.

lok. 7 NANI SILVER-YELLOW GIRL Camaxtli, hod. Joanna Malczyk, wł. Agata i Grzegorz Krawczyszyn, przewodnik Grzegorz Krawczyszyn – dyplom II st., 220/276 pkt.

lok. 8  WALTHER Szara Sfora, hod. Marek Biernacki, wł. /przewodnik Piotr Bylica- dyplom III st., 215/276 pkt.

lok. 9 OASIS SILVER-YELLOW GIRL Camaxtli, hod. Joanna Malczyk, wł. Agata i Grzegorz Krawczyszyn,  przewodnik Agata Krawczyszyn – dyplom III st., 210/276 pkt.

lok. 10  WERNER Szara Sfora, hod. Marek Biernacki, wł. /przewodnik Bartosz Górski- dyplom III st., 189/276 pkt.

TOKAY Camistar, hod. Sylwia i Artur Bonas, wł. Iwona Kowalczyk – bez dyplomu

OUR LITTLE MIRACLE Camaxtli hod. Joanna Malczyk, wł. Monika Jankowska – nieobecna