Jak zostać członkiem KWW

Kto może zostać członkiem

Członkiem Klubu Wyżłów Weimarskich PZŁ może zostać:

  • myśliwy (członek PZŁ lub równoważnej zagranicznej organizacji łowieckiej)
  • stażysta
  • każda inna pełnoletnia osoba fizyczna zainteresowana działalnością Klubu oraz propagująca ideę łowiectwa i respektująca przepisy Polskiego Związku Łowieckiego.

 

Rodzaje członkostwa

Członkowie Klubu Wyżłów Weimarskich Polskiego Związku Łowieckiego dzielą się na członków
a/ zwykłych – z prawem wyborczym – którymi mogą być wyłącznie członkowie Polskiego Związku Łowieckiego;
b/ wspierających – bez prawa wyborczego – którymi mogą być:
– stażyści i kandydaci na członka PZŁ oraz osoby mogące wykonywać polowanie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z zapisami ustawy Prawo Łowieckie
– inne pełnoletnie osoby fizyczne zainteresowane działalnością Klubu oraz propagujące ideę łowiectwa i respektujące przepisy Polskiego Związku Łowieckiego  

c/ honorowych /wg wewnętrznych przepisów/

Deklaracja członkowska

Załączoną poniżej deklarację należy wypełnić, podpisać i wysłać:

lub

  • pocztą tradycyjną na adres:

Klub Wyżłów Weimarskich przy PZŁ
Pilicka 27/3
02-613 Warszawa

Deklaracja członkowska

deklaracja Word

deklaracja PDF

Uchwałę o przyjęciu członka do Klubu podejmuje Zarząd Klubu.