Władze klubu

Zarząd Klubu

Marek Roszkiewicz – prezes
Anna Wygocka
Zbigniew Rędzikowski
Kamil Czerny – skarbnik
Marek Biernacki – sekretarz

 

Komisja Rewizyjna

Ewa Kraska – przewodnicząca
Paweł Paciorek
Grzegorz Krawczyszyn