Statut

Działalność Klubu regulują dwa dokumenty: 

RAMOWY REGULAMIN KLUBU GRUPY RAS (KLUBU RASY) PSÓW MYŚLIWSKICH POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO

 

Regulamin Wewnętrzny Klubu Wyżłów Weimarskich Polskiego Związku Łowieckiego (uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu w dniu 23.08.2020