Klub

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego na posiedzeniu w dniu 29.11.2018 podjął uchwałę o powołaniu Klubu Wyżłów Weimarskich przy Polskim Związku Łowieckim.

Klub  jest obecnie w fazie organizacji. Wkrótce przekażemy Państwu wszelkie informacje dotyczące Klubu, a także zaprosimy Państwa do uczestnictwa.

Zachęcamy do zapoznania się z planowanymi działaniami Klubu oraz z ofertą warsztatów na wiosnę 2019

Zapraszamy na nasze stoisko klubowe podczas Targów Hubertus Expo, Warszawa 29-31.03.2019