Klub

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego na posiedzeniu w dniu 29.11.2018 podjął uchwałę o powołaniu Klubu Wyżłów Weimarskich Polskiego Związku Łowieckiego.

Zachęcamy do zapoznania się z planowanymi działaniami Klubu oraz do przyłączenia się do naszej klubowej społeczności