VI REGIONALNA OCENA PRACY WYŻŁÓW WEIMARSKICH – KONKURS CZĄSTKOWY POLNY, OSIEK 24.10.2021

Zarząd Okręgowy PZŁ w Bielsku Białej oraz Klub Wyżłów Weimarskich PZŁ zapraszają na VI REGIONALNĄ OCENĘ PRACY WYŻŁÓW WEIMARSKICH – KONKURS CZĄSTKOWY POLNY, który odbędzie się 24.10.2021 w Osieku k/Oświęcimia. 

Jednocześnie z konkursem polnym odbędą się próby polowe pracy wyżłów – testy hodowlane (w tym samym dniu i miejscu) – więcej info na stronie ZO PZŁ w Bielsku Białej.

Konkurs polny dedykowany jest w pierwszej kolejności wyżłom weimarskim, wyżły pozostałych ras będą przyjmowane na listę rezerwową i dopuszczone do udziału w razie nie obsadzenia limitu zgłoszeń przez weimary. 

Konkurs przeprowadzony zostanie na naturalnym ptactwie (bażant, kuropatwa). Zarejestrowani uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie o miejscu i godzinie zbiórki.

SĘDZIOWIE

PLANOWANA OBSADA SĘDZIOWSKA (wspólnie dla konkursu polnego i prób pracy)

Piotr Błoński 
Marzena Błońska
Ryszard Nowicki 
Grzegorz Lietz

OPŁATY

  • 100 zł dla członków Klubu Wyżłów Weimarskich PZŁ
  • 150 zł dla pozostałych uczestników

Bank:

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI
Zarząd Okręgowy Bielsko-Biała
ul. Straconki 19, 43-300 Bielsko-Biała
Nr konta: 07 1240 6449 1111 0000 5290 2978

W tytule przelewu należy wpisać „konkurs polny + nazwę psa”

ZGŁOSZENIE

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest

  1. Przesłanie  wypełnionego, podpisanego FORMULARZA wraz z kserokopią rodowodu psa.
  2.  Przesłanie oświadczenia uczestnika nie będącego członkiem PZŁ.

  3. Wpłacenie wpisowego i załączenie dowodu wpłaty.

Zgłoszenia należy przesłać na adres  zo.bielskobiala@pzlow.pl  w nieprzekraczalnym terminie do 17 października br.

DO POBRANIA 

Formularz zgłoszeniowy w PDF  lub WORD

Oświadczenie uczestnika nie będącego członkiem PZŁ

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy z Klubem bądź z ZO PZŁ w Bielsku Białej – tel. 33 82 204 47