Kontakt

Adres do korespondencji:

Klub Wyżłów Weimarskich Polskiego Związku Łowieckiego
Pilicka 27/3
02-613 Warszawa

Zarząd Klubu
Marek Roszkiewicz – prezes
email: marek.roszkiewicz@weimaranerklub.pl
tel. 502 443 633

Marek Biernacki – sekretarz
email: marek.biernacki@weimaranerklub.pl

 

Rachunek bankowy Klubu:
09 1240 6016 1111 0011 0121 2086