Posiedzenie Komisji Kynologicznej NRŁ 5.03.2020

W dniu 5.03.2020 odbyło się posiedzenie Komisji Kynologicznej NRŁ, na które w charakterze gości zostało zaproszonych dwóch członków naszego Zarządu – prezes Marek Roszkiewicz oraz koleżanka Anna Wygocka. 

Ze szczegółowymi informacjami na temat tego posiedzenia można się zapoznać na stronie PZŁ https://www.pzlow.pl/posiedzenie-komisji-kynologicznej-nrl-05-03-2020-r/