Ramowy Regulamin Klubu Grupy Ras (Klubu Rasy) Psów Myśliwskich PZŁ

W dniu 25 czerwca br., w siedzibie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu, odbyła się pierwsza część XII posiedzenia Naczelnej Rady Łowieckiej. Mimo bardzo bogatego programu obrad, porządek dzienny został zrealizowany niemal w całości; pozostałe tematy postanowiono rozpatrzeć w drugiej części posiedzenia, które odbędzie się w dniu 9 lipca br. Podczas pierwszej części posiedzenia NRŁ  uchwaliła Ramowy Regulamin Klubu Grupy Ras (Klubu Rasy) Psów Myśliwskich Polskiego Związku Łowieckiego. 

Źródło: https://www.pzlow.pl/relacja-z-xii-posiedzenia-nrl/