Regulamin Klubów Ras Psów Myśliwskich PZŁ oraz uchwały kynologiczne

Na przełomie sierpnia i września 2019r. odbyło się posiedzenie Komisji Kynologicznej NRŁ z przedstawicielami klubów ras, na którym wypracowano wspólnie treść Ramowego Regulaminu Klubów Ras Psów Myśliwskich PZŁ.
Komisja Kynologiczna NRŁ, po dopracowaniu wraz z działem Administracyjno-Gospodarczym Zarządu Głównego PZŁ zasad finansowania klubów, przedłożyła gotowy dokument w dniu 25 czerwca 2020r.  pod obrady Naczelnej Rady Łowieckiej. Regulamin został zatwierdzony uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej nr 303/2020 i z dniem jej podjęcia wszedł w życie.
Po akceptacji NRŁ, Zarząd Główny, w dniu 15 lipca 2020 r. przyjął również w postaci uchwał inne projekty Komisji Kynologicznej:
– poprawki uchwał dotyczące oceny psa w czasie polowania, zmiany procedury zgłaszania imprez kynologicznych, powoływania sędziów pracy PZŁ, oraz nowych imprez kynologicznych w bieżącym roku gospodarczym.

Źródło: https://www.pzlow.pl/regulamin-klubow-ras-psow-mysliwskich-pzl-wszedl-w-zycie/

UCHWAŁY-KYNOLOGICZNE-15.07.2020

RAMOWY-REGULAMIN-KLUBU-GRUPY-RAS-PZŁ_WERSJA-ZATWIERDZONA-PRZEZ-NRŁ-I-ZG