KALENDARZ KLUBOWY 2021

Koleżanki i Koledzy,
za kilka tygodni rozpoczyna się jeden z najważniejszych kynologicznie okresów roku, czas testów i ocen oraz warsztatów i szkoleń psów myśliwskich. W nadchodzącym sezonie, tak jak i w poprzednich, KWW PZŁ przygotował bogatą ofertę konkursowo – szkoleniową. 

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że żyjemy w trudnym dla organizacji imprez zbiorowych czasie, wobec czego poniższe zestawienie stanowi konkretne plany, ale to wydarzenia nadchodzących tygodni i miesięcy pokażą, czy będziemy mogli je zrealizować. Na pewno wszystkie imprezy odbędą się w ścisłym reżimie sanitarnym, przy ograniczonej liczbie uczestników, bez udziału szerokiej publiczności i będą dedykowane w pierwszej kolejności członkom naszego Klubu, którzy mają opłacone lub opłacą, składki za rok 2021.

Poza niżej przedstawionymi imprezami, w klubowych planach mamy polowanie na kaczki i gęsi, polowanie na bażanty i spotkania treningowe w różnych częściach Polski. Ponadto rozpoczynamy prace, w chwili obecnej koncepcyjne, nad stworzeniem katalogu naszych klubowych psów, reproduktorów, suk hodowlanych, hodowli prowadzonych przez Członków Klubu, planowanych miotów, które będą polecane przez Klub, wyróżniającej się klubowej młodzieży i szeregu innych działań, które w bardzo trudnej obecnie dla psów myśliwskich, kynologicznej rzeczywistości, pozwolą Wam, Członkom Klubu i Waszym czworonożnym kompanom, poczuć się docenionym.

Przypominamy, że Klub to my wszyscy, dlatego z otwartymi ramionami czekamy na Wasze pomysły, nowe idee i propozycje wspólnych działań. Wszyscy tworzymy jedno środowisko, którego celem jest ciągła edukacja i praca na rzecz rozwoju i podnoszenia jakości użytkowych wyżłów weimarskich w Polsce.

Zarząd Klubu Wyżłów Weimarskich PZŁ

DATA NAZWA OGRANIZATOR
10.04.2021 Test Hodowlany (próby pracy polowej) KWWPZŁ + ZO PZŁ Warszawa
21-22.08.2021 Warsztaty pracy dla wyżłów weimarskich, Otulina KWWPZŁ
4.09.2021 Regionalna Ocena Pracy wodnej dla wyżłów weimarskich KWWPZŁ + ZO PZŁ Poznań
5.09.2021 Regionalna Ocena Pracy leśnej dla wyżłów weimarskich KWWPZŁ + ZO PZŁ Poznań
10.10.2021 Regionalna Ocena Pracy polnej dla wyżłów weimarskich KWWPZŁ + ZO PZŁ BielskoBiała
6 – 7.11.2021 Międzynarodowa Ocena Pracy Wyżłów Weimarskich w klasie wielostronnej i klasie wszechstronnej KWWPZŁ + ZO PZŁ Warszawa