Próby Pracy Polowej Wyżłów 02.04.2022

Zarząd Okręgowy PZŁ w Warszawie
i Klub Wyżłów Weimarskich PZŁ
zapraszają na pierwsze w sezonie próby pracy wyżłów, które odbędą się
2 kwietnia 2022 w Brochowie pod Warszawą

WARUNKI UCZESTNICTWA 

Próby polowe w Brochowie organizowane są DLA WYŻŁÓW WSZYSTKICH RAS

Zgodnie z Uchwałą ZG PZŁ nr 105/2021 w próbach mogą wziąć udział wyżły w każdym wieku. uchwala-ZG-nr-105.2021-ws.-zmiany-procedur-zglaszania-imprez-kynolog.

TERMINY 

Próby pracy polowej wyżłów odbędą się w sobotę, 2 kwietnia 2022

Konkurs przeprowadzony zostanie na naturalnym ptactwie (bażant, kuropatwa). Zarejestrowani uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie o miejscu i godzinie zbiórki.

SĘDZIOWIE 

Marek Roszkiewicz – sędzia główny

OPŁATY 

  • 100 zł dla myśliwych
  • 100 zł dla członków Klubu Wyżłów Weimarskich PZŁ 
  • 150 zł dla pozostałych uczestników 

Bank 

Zarząd Okręgowy PZŁ w Warszawie
ul. Szymczaka 5
01-227 Warszawa

Nr konta 89 1050 1038 1000 0022 4999 1445 

W tytule przelewu należy wpisać „PP Brochów + nazwę psa”  

ZGŁOSZENIE 

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest:

  1. Przesłanie  wypełnionego, podpisanego formularza wraz z kopią rodowodu psa 
  2.  Przesłanie oświadczenia uczestnika nie będącego członkiem PZŁ 

  3. Wpłacenie wpisowego i załączenie dowodu wpłaty. 

Zgłoszenia należy przesłać na adres  zgloszenie@weimaranerklub.pl  w nieprzekraczalnym terminie do 13 marca 2022

DO POBRANIA 

Formularze zgłoszeniowe