Regulaminy wykazów psów i miotów

Regulamin publikacji wykazów miotów na stronie Klubu Wyżłów Weimarskich przy PZŁ:

 1. KWW przy PZŁ nie prowadzi hodowli psów. Jedyną instytucją zajmującą się hodowlą psów rasowych w RP jest Związek Kynologiczny w Polsce, członek FCI. 
 2. Do wykazu może zostać dodany każdy miot wyżłów weimarskich krótkowłosych i długowłosych, zarejestrowany w Związku Kynologicznym w Polsce, którego obydwoje rodzice są psami należącymi do członków KWW przy PZŁ.
 3. Do wykazu może też zostać dodany miot, którego tylko jedno z rodziców jest własnością członka KWW przy PZŁ, jednakże dodanie takiego miotu wymaga akceptacji Zarządu Klubu.
 4. Mioty, których żadne z rodziców nie jest własnością członka KWW przy PZŁ, nie mogą zostać dodane do bazy.
 5. Mioty prezentowane w klubowym wykazie pochodzą od psów sprawdzonych użytkowo, jednakże rekomendowane jest, aby przed podjęciem decyzji o wyborze szczenięcia osobiście poznać walory użytkowe rodziców.
 6. KWW przy PZŁ nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje podawane przez właścicieli psów/suk oraz/lub hodowców.
 7. Zgłoszeń miotów należy dokonać na adres sekretarz@weimaranerklub.pl

Regulamin dodawania do wykazu suk i psów:

 1. Każdy członek Klubu może dodać informacje o swoim psie/suce do zestawienia w dziale „Nasze Psy”.
 2. Dodanie psa/suki do zestawienia odbywa się poprzez przesłanie danych zwierzęcia, wypełnionych zgodnie ze wzorem na stronie internetowej, na adres email: sekretarz@weimaranerklub.pl
 3. W zgłoszeniu należy podać wszystkie informacje o psie, które składają się na kartę informacyjną. 
 4. Z uwagi na sposób prezentacji zdjęć w zakładce „galeria”, prosimy o przesłanie minimum czterech zdjęć lub wielokrotność tej liczby. 
 5. Nie ma możliwości dodania do zestawienia psa/suki nie będącego formalną własnością członka KWW przy PZŁ.