NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW 23.08.2020

Koleżanki i Koledzy,

W związku z wejściem w życie załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 303/ 2020 NRŁ z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie utworzenia Klubów Grupy Ras (Klubu Rasy) Psów Myśliwskich Polskiego Związku Łowieckiego i uporządkowania statusu Klubów Grupy Ras (Klubu Rasy) Psów Myśliwskich Polskiego Związku Łowieckiego już działających w strukturze Zrzeszenia, konieczne jest uchwalenie WEWNĘTRZNEGO REGULAMINU naszego Klubu (jest to rodzaj wewnętrznego statutu Klubu).

W związku z tym Zarząd Klubu Wyżłów Weimarskich Polskiego Związku Łowieckiego zaprasza wszystkich członków Klubu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 23.08.2020 roku o godzinie 10:00
adres: Gospodarstwo Agroturystyczne Otulina, Kirsztajnów 1, 05-085 Kirsztajnów

Proponowany RAMOWY PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego oraz protokolanta.
  3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
  4. Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Wnioskowej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
  7. Rozpatrzenie i uchwalenie „Wewnętrznego Regulaminu” Klubu zgodnie z § 2 pkt. 11 oraz §8 pkt. 1. 2 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 303/ 2020 NRŁ z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie utworzenia Klubów Grupy Ras (Klubu Rasy) Psów Myśliwskich Polskiego Związku Łowieckiego i uporządkowania statusu Klubów Grupy Ras (Klubu Rasy) Psów Myśliwskich Polskiego Związku Łowieckiego już działających w strukturze Zrzeszenia.
  8. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków zgłoszonych na piśmie.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.