Farmina Polska sposorem naszych konkursów!

Serdecznie dziękujemy Farmina Polska https://www.farmina.com  za zasponsorowanie nagród oraz upominków dla wszystkich uczestników naszego niedzielnego konkursu wodnego!