CACIT BROCHÓW 2021

Zarząd Okręgowy PZŁ w Warszawie oraz Klub Wyżłów Weimarskich PZŁ zapraszają na

I MIĘDZYNARODOWY KONKURS PRACY WYŻŁÓW WEIMARSKICH w klasie wielostronnej i wszechstronnej, Brochów 6-7.11.2021 

1st. INTERNATIONAL (CACIT) HUNTING TEST FIELD AND WATER

1st. INTERNATIONAL (CACIT) MULTIPLE HUNTING TEST

for weimaraners, Brochów 6-7.11.2021 

PRZYJMUJEMY WYŻŁY WSZYSTKICH RAS – pierwszeństwo przy przyjęciu mają wyżły weimarskie. All pointing dogs can be entered, priority is given to weimaraners

TERMINY / DATE

Konkurs w klasie wielostronnej będzie jednodniowy – zostanie przeprowadzony w dniu 6.11.2021. /  HUNTING TEST FIELD AND WATER – 6.11.2021

Konkurs w klasie wszechstronnej będzie dwudniowy – 6-7.11.2021 / MULTIPLE HUNTING TEST (field-water-forest) – 6-7.11.2021

Konkurs przeprowadzony zostanie na naturalnym ptactwie (bażant, kuropatwa). Zarejestrowani uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie o miejscu i godzinie zbiórki.

SĘDZIOWIE / JUDGES

Marek Roszkiewicz – sędzia głowny
Marzena Błońska
Piotr Błoński
Andrzej Jakubowski
Zbigniew Mrugała
Dariusz Spisak
Tomasz Wykner

OPŁATY / FEES

klasa wielostronna / HUNTING TEST FIELD AND WATER

  • 150 zł dla członków Klubu Wyżłów Weimarskich PZŁ / FOR CLUB MEMBERS
  • 200 zł dla pozostałych uczestników / FOR OTHER PARTICIPANTS

klasa wszechstronna / MULTIPLE HUNTING TEST (field-water-forest)

  • 200 zł dla członków Klubu Wyżłów Weimarskich PZŁ / FOR CLUB MEMBERS
  • 250 zł dla pozostałych uczestników / FOR OTHER PARTICIPANTS

Bank / BANK:

Zarząd Okręgowy PZŁ w Warszawie
ul. Szymczaka 5
01-227 Warszawa

Nr konta 89 1050 1038 1000 0022 4999 1445 / ACCOUNT NO:  PL 89 1050 1038 1000 0022 4999 1445 

W tytule przelewu należy wpisać „CACIT  Brochów wielostronny + nazwę psa” lub  „CACIT Brochów wszechstronny + nazwę psa” 

ZGŁOSZENIE / ENTRY

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest / Entry documents:

  1. Przesłanie  wypełnionego, podpisanego formularza wraz z kopią rodowodu psa / Entry form + pedigree 
  2.  Przesłanie oświadczenia uczestnika nie będącego członkiem PZŁ / Declaration that the participant is not a member of PZŁ

  3. Wpłacenie wpisowego i załączenie dowodu wpłaty. / Payment confirmation

Zgłoszenia należy przesłać na adres  zgloszenie@weimaranerklub.pl  w nieprzekraczalnym terminie do 31 października br. 

Entries should be emailed to zgloszenie@weimaranerklub.pl , deadline of entries  – 31.10.2021

DO POBRANIA / DOWNLOAD

Formularze zgłoszeniowe / Entry forms: