Kalendarz Klubowy 2022 – konkurs

Zapraszamy do przysyłania zdjęć do Kalendarza Klubowego 2022.
Wymagania:
  • zdjęcia w poziomie
  • każdy członek klubu może przysłać maksymalnie 4 zdjęcia (po jednym na każdą porę roku)
  • członek klubu musi być autorem zdjęcia* (info poniżej)
  • zdjęcia muszą być ostre, w rozdzielczości odpowiedniej do druku – min. 300dpi
  • zdjęcia wybierzemy wspólnie w głosowaniu (po 3 zdjęcia finalnie na każdą porę roku)
  • każdy członek Klubu otrzyma kalendarz w prezencie „pod choinkę” 🙂
 
Termin nadsyłania zdjęć: 14.11.2021
 
Uwagi
1. Zdjęcia muszą być autorstwa zgłaszającego, prosimy o nie nadsyłanie zdjęć profesjonalnych fotografów bądź osób trzecich.
2. W przypadku jeśli na zdjęciu będzie uwidoczniona osoba, prosimy o dołączenie do zdjęcia zgody tej osoby na wydruk jej zdjęcia w kalendarzu.
3. Ewentualne zwycięstwo w konkursie nie będzie się wiązać z żadnym wynagrodzeniem za korzystanie ze zdjęcia do wydrukowania kalendarza.
4. Zgłaszający bierze odpowiedzialność za ewentualne roszczenia w razie gdyby zdjęcie przeznaczone do umieszczenia w tym kalendarzu nie spełniało powyższych warunków.